Wskazówki prawne

Warunki użytkowania serwisu

© Copyright 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo, jak również ich rozmieszczenie na stronach Investor Center Ostbrandenburg GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innym prawom ochronnym. Zawartość strony nie może być kopiowana, dopasowywana, zmieniana oraz udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre strony Investor Center Ostbrandenburg GmbH zawierają zdjęcia, które podlegają prawu autorskiemu osób trzecich.

Nazwa i adres

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Operator World Trade Center Frankfurt (Oder)/Slubice
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)

Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji

Prezes: Christopher Nüßlein
Telefon: +49 335 60696916

Wpisy do rejestru

Rejestracja w sądzie: HRB Frankfurt (Oder) 2945
NIP UE: DE154442342
Odpowiedzialność prawna zgodnie z § 6 MDStV: Christopher Nüßlein

Gwarancje

Strona internetowa powstała z możliwie największą starannością. Mimo to Investor Center Ostbrandenburg GmbH nie może gwarantować braku błędów i dokładności zawartych tu informacji. Investor Center Ostbrandenburg GmbH nie bierze odpowiedzialności za szkody, które powstały w sposób bezpośredni lub pośredni na skutek użytkowania strony, o ile z premedytacją nie występują przeciw Investor Center Ostbrandenburg GmbH.

Wskazówki prawne

Investor Center Ostbrandenburg GmbH cieszy się z odwiedzin Państwa na naszych stronach i zainteresowaniem rejonem Frankfurtu nad Odrą. Wszystkie występujące na naszych stronach dane osobowe służą do Państwa dyspozycji w celu uzyskania bliższych informacji na interesujące Państwa tematy, oferty serwisu. Investor Center Ostbrandenburg GmbH zapewnia, że powierzone nam Państwa dane podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych.

Odsyłacze i linki

Na stronach zuliefertag.de znajdują się odsyłacze i linki na których treść Investor Center Ostbrandenburg nie ma wpływu. Investor Center Ostbrandenburg GmbH wyrzeka się związku z obcymi treściami stron nawet wtedy, gdy na naszych stronach znajduje się linki do nich.

Dalsze informacje na zapytanie.